Zlecenie prowadzenie księgowości na zewnątrz – OUTSOURCING

Tworzenie w obrębie firmy własnych komórek finansowo-księgowych, administracyjnych lub szkoleniowych pociąga za sobą znaczne koszty, angażując czas i siły pracowników. Powierzenie tych zadań firmie zewnętrznej (outsourcing) oznacza w praktyce wymierne oszczędności, a także podniesienie wydajności pracy przedsiębiorstwa poprzez koncentrację na realizacji jego podstawowej misji.

Nasze biuro rachunkowe z powodzeniem rozwiązuje problemy rachunkowo-podatkowe w oparciu o kapitał wiedzy i profesjonalizm praktykujących księgowych.

Istotną sprawą są wynagrodzenia w firmach. Przekazanie obsługi kadr i płac zewnętrznej, wyspecjalizowanej firmie gwarantuje zachowanie pełnej tajemnicy, brak możliwości ewentualnych „przecieków”, co może być trudne w przypadku prowadzenia kadr i płac na terenie firmy przez jej pracowników. Koszty wynagrodzeń stanowią ważną pozycję wśród innych rodzajów kosztów w przedsiębiorstwie i zachowanie tajemnicy jest jednym z kluczowych narzędzi służących do racjonalnego zarządzania wysokością płac. Ich jawność lub „przecieki” informacji powodują wzrost nacisków płacowych i w konsekwencji wzrost kosztów wynagrodzeń.

Wielu Klientów sądzi, że dzięki nam będzie w stanie uniknąć obowiązku płacenia podatków. To błąd. Podatki płacić trzeba, ale tylko te należne. Naszą rolą jest obrona podatnika przed nadmiernym fiskalizmem naszego Państwa. Zapewniając prawidłowość dokumentowania i zaksięgowania operacji gospodarczych dbamy, aby nasz klient wykorzystał wszystkie możliwości – ale tylko te zgodne z prawem – obniżenia swoich zobowiązań podatkowych.

W razie potrzeby reprezentujemy interesy klienta w sporach z urzędami skarbowymi czy ZUS-em. Od początku naszej działalności kierujemy się zasadą: „to my jesteśmy dla Klienta, a nie Klient dla nas”. W najbliższej przyszłości planujemy wdrożenie usługi, którą nazwaliśmy księgowością on-line. Daje ona możliwość wygodnego dostępu do danych księgowych swojej firmy, w każdym czasie, z każdego miejsca na świecie, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Klientów, dlatego elastycznie dopasowujemy zakres naszych usług do ich indywidualnych potrzeb.